Slovenščina

Zgodovina

Prvi zametki

Prvi katalog izdelkovZametki Metalflexa segajo v leto 1959, ko je skupina štirih obrtnikov na Mostu na Soči začela izdelovati kovinske pasove za ročne ure. Naslednje leto so sprejeli akt o ustanovitvi podjetja za proizvodnjo kovinske galanterije Metalflex Most na Soči. Število zaposlenih se je zaradi povečanega obsega proizvodnje kmalu povečalo na 16, v svoj proizvodni program pa so vključili nov izdelek – bimetalni termometer. V naslednjih letih so vedno bolj opuščali proizvodnjo izdelkov kovinske galanterije ter prehajali na izdelavo naprav za nadzor in regulacijo temperature in signalizacijo.

Zaradi širitve proizvodnega programa, ki je bil sad lastnega znanja, pa tudi zaradi neustreznosti prostorov v šestih delavnicah po Mostu na Soči je bilo treba proizvodne prostore povečati. Leta 1965 se je zato v Tolmin v prostore opuščene tovarne mlečnega sladkorja najprej preselila proizvodnja, tri leta kasneje pa še celotno podjetje, saj so obstoječim objektom dogradili prostore za montažo, orodjarno in upravo. Leta 1968 je podjetje Metalflex Tolmin zaposlovalo 140 ljudi. V tem obdobju se je začelo intenzivno povečevanje proizvodnega programa – predvsem na področje sestavnih delov za belo tehniko, kar je tudi danes ključen proizvodni program podjetja.

Novi obrati

Dejavnost podjetja se je do konca 80. let širila, zato je nastalo še šest manjših obratov za montažo na Tolminskem in Kobariškem – na Pečinah, v Tolminskemu Lomu, Gorenji in Dolenji Trebuši ter na Livku in Vrsnem. Ti obrati so omogočili razširitev proizvodnje in obenem rešili problem zaposlovanja tamkajšnjega prebivalstva. Na Pečinah se je proizvodnja v stavbi nekdanje šole začela leta 1974, v nov obrat pa so se preselili pet let kasneje. Obrat v Tolminskemu Lomu so odprli leta 1981, tistega v Gorenji Trebuši pa naslednje leto. Zaradi združevanja proizvodnih kapacitet so kasneje večino obratov zaprli, tako da danes obratuje le še enota na Pečinah.

Novi proizvodni prostori v Tolminu

Gradnja novih prostorov v TolminuTemeljni kamen za današnjo stavbo podjetja v industrijski coni na Poljubinjskem polju so položili leta 1977. Metalflex se je vanjo preselil dve leti kasneje, leta 1987 pa so zaključili še z dozidavo novih proizvodnih prostorov. Z začetkom poslovanja v novih proizvodnih prostorih in z modernejšo tehnološko opremo je bila v proizvodnjo vpeljana vrsta novih izdelkov. Začela se je razvijati tudi nova veja Metalflexove proizvodnje – industrijska oprema, vendar je podjetje zaradi poudarka na usmeritev v komponente za belo tehniko leta 1996 ta program odprodalo. Čeprav je bil Metalflex med vodilnimi proizvajalci komponent za gospodinjske stroje v nekdanji Jugoslaviji, je vodstvo veliko naporov vlagalo v prodor na tuja tržišča s hudo konkurenco. Proizvodni program je obsegal več kot 100 različnih izdelkov in njihovih izvedenk, vsi pa so bili rezultat dela domačih strokovnjakov.

» Bilo je nekoč... - Fotogalerija

Podjetje v ameriški lasti

Po slovenski osamosvojitvi je družba tako zaradi izgube jugoslovanskega trga kot zaradi naraščajočih dolgov za predhodne investicije zašla v finančne težave. Te je uspešno rešila že v naslednjih letih, februarja leta 1999 pa je njen 100-odstotni lastnik postala večnacionalna korporacija Illinois Tool Works (ITW) Holdings iz ameriške zvezne države Illinois. ITW danes v 850 podjetjih po vsem svetu zaposluje več kot 60.000 ljudi in ima na letni ravni skoraj 18 milijard dolarjev prometa.